ESCOLES BLAVES: SORTIDA A SÒL-DE-RIU DE L'ALUMNAT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 4T D'ESO

 El passat dimecres 11 d’octubre, i dins del projecte “Escoles Blaves”, els alumnes de la matèria optativa de 4t ESO Biologia i Geologia, juntament amb el professorat del departament de Ciències de l’institut “Sòl de Riu” d’Alcanar, vàrem realitzar una sortida a l’emblemàtic lloc del qual pren el nom el nostre centre, la platja de “Sòl de Riu”.


  
La sortida es va realitzar en bicicleta, acompanyats els alumnes per professors, tant en bicicleta com en cotxes auxiliars, i amb la direcció d’un cotxe de la policia municipal, que s’encarregava del control de les cruïlles més problemàtiques.

Una vegada a la platja, on es va poder admirar el paisatge de la desembocadura, amb la diversitat de l’entorn i una temperatura agradable, es va portar a terme una petita explicació del com anàvem a tremballar i es va distribuir l’alumnat en grups de treball de 4-5 membres, ja que desenvoluparíem diferents activitats al llarg del matí: activitats pràctiques d'allò que s’anomena en ciències “treball de camp”, bàsic per a la recollida de dades que posteriorment s’han de treballar e interpretar i que s’inclou en tot projecte amb mètode científic.
Les activitats a realitzar, amb el material necessari del laboratori del nostre centre i d'altres de subministrats per l'empresa Plàncton, com les fitxes plastificades, es van distribuir entre els grups, de forma i manera que anaven rotant, per a que tothom pogués fer-les totes i acompanyats cada grup de 5 alumnes per un/a professor/a.
En concret, i enumerant-les, l'activitat 1 "Estudi dels penya-segats",  s’observava l’estructura en estrats dels penya-segats, la composició i la disposició d’aquests estrats, informació molt important per descriure posteriorment fenòmens geològics vitals que aporten dades a les teories fonamentals de la geologia.
L’activitat 2, la "Realització de perfils de la platja", va introduir l’alumnat en l’obtenció de dades per després realitzar mapes senzills de caire geològic, activitat que normalment només es porta a terme partir de mapes model i exemples, però que poques vegades es té l’oportunitat de fer-los des de la part experimental.

L’activitat 3 consistia en l’"Obtenció de paràmetres físics i geològics", amb instrumental senzill però bàsic, i que, una vegada a l’aula, serviran per a elaborar taules, gràfics i tasques d’interpretació en el que seria la descripció del biòtop del ecosistema “Sòl de Riu”.


En l’activitat 4, «Estudi de restes a la platja», es van estudiar i analitzar els diferents tipus de restes que s’hi poden trobar en una platja ben conservada, i que porten les onades d’altres indrets. En aquest estudi es veu el resultat de l’activitat humana i com es produeixen impactes mediambientals.
En l’activitat 5, «Estudi de la zonació biològica en un ecosistema, i diversitat de la flora i fauna a les roques», els alumnes van entrar a l’aigua per observar les diferents comunitats vegetals i animals que es troben en les roques, tant en la zona submergida, com emergida, com la part que està entremig, i amb l’ajut de diferents guies de camp, van analitzar el que conforma la biocenosi d’un ecosistema, estructurat en les tres parts esmentades segons el nivell de l’aigua, per desprès, a l’aula, estudiar les relacions tròfiques i establir les corresponents xarxes tròfiques.


Per últim, l’activitat 6 va consistir en la construcció d’un estri bàsic per a la recollida de plàncton, i que tres alumnes van utilitzar per a recollir la mostra que posteriorment pot servir per al seu estudi en el laboratori.

Totes les activitats van ser explicades per la nostra Auxiliar de Ciències del projecte “Escoles Blaves”. Maria Toldrà, projecte finançat per la Unió Europea i que realitza una tasca molt interessant als 8 centres participants de les Terres de l’Ebre, en tots els nivells tant en ESO com en Batxillerat.


Podeu veure la col·lecció de més d'un centenar de fotos que tenim al nostre àlbum: 

Comentaris