ELS PROJECTES DE BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 1R D'ESODurant el 3r trimestre l’alumnat de 1r d’ESO de Biologia i Geologia ha realitzat petits projectes. Amb aquesta activitat es pretenia potenciar l’originalitat i la inventiva per a oferir respostes a propostes concretes, posant en pràctica algunes idees treballades a classe i transformant-les per tal de planificar projectes i adequar-los a les pròpies possibilitats, assumint riscos. L’objectiu, per tant, era treballar una de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic, la competència 4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquen el disseny i la comunicació d’investigacions experimentals.
Els treballs podien ser individuals o en parelles, i havien de triar el tema d’entre un llistat que se’ls va subministrar. La idea era que programessen a l’aula com farien el treball a partir d’un guió que podien seguir si volien, el portessen a terme a casa durant les vacances de Pasqua, i després a classe fessen una petita memòria del procés d’elaboració. En els casos en què el resultat del treball no era una maqueta, també havien de fer pòsters amb fotografies per a explicar el procediment seguit i els resultats aconseguits.
Tot i que han hagut treballs molt ben fets i acabats, també n'han hagut alguns que no han aconseguit resultats satisfactoris per diferents motius. En alguns casos, els creixement i evolució de vegetals no ha funcionat com esperàvem. En molts altres, s’ha notat que ha faltat una mica de temps per perfeccionar la qüestió formal i revisar el resultat final. Però, a part del procés d’execució, el que vertaderament importa ha estat el procés de planificació del treball i les conclusions a les que han pogut arribar durant aquests mesos, que hauran de quedar reflectides en la memòria del treball.
La temàtica proposada era diversa i relacionada amb els continguts que s’han anat treballant al llarg del curs: des d’una petita investigació fent germinar plantes i veient com afecten diferents factors al seu creixement, o comprovant la presència de clorofil·la o de midó a les fulles o el transport dels nutrients pels vasos conductors, fins a maquetes que representen les proporcions entre els tamanys dels planetes o les distàncies entre ells, o la construcció de volcans amb la consegüent erupció. Uns altres han construït fòssils amb guix, altres han estat observant la Lluna durant un mes seguit per a poder estudiar a fons les seves fases i alguns grups han fabricat maquetes explicatives dels eclipsis, les fases de la Lluna i les marees. Construcció de pluviòmetres, penells, rellotges de sol, simulacions de deserts, de plecs geològics, ...
Els resultats se van exposar al vestíbul del nostre centre durant les Jornades Culturals, i n’hem afegit algun altre que s’havia endarrerit durant estes últimes setmanes del curs.

A banda de la col·laboració indispensable de les famílies, en la tutorització dels projectes han participat els professors de la matèria, Anna Valle i Jordi Brau, i l’alumne de pràctiques del Màster d’Educació, Ivan Folch.Clicant al següent enllaç, podreu veure més fotografies dels treballs.

Comentaris